Lila Profesyonel Web Tasarım Hizmetleri

Lila Web Tabanlı Ticari Yazılım

Değişim her alanda yaşanıyor. Doğal olarak ticaret de bundan etkileniyor. Eski ticari uygulama ve alışkanlıklarla ayakta kalmak imkânsız hale geldi. Rekabet artıyor, karlılık düşüyor. Para kazanmak gittikçe zorlaşıyor. Mevcut Müşteri portföyünü korumak ve yeni müşteri kazanmak, daha çok çaba gerektiriyor. Ticaretimizin birer halkasını oluşturan tedarikçilere, çalışanlarımıza, müşterilere yaklaşım tarzımızı gözden geçirip bunlara birer iş ortaklığı anlayışıyla yaklaşmamız kaçınılmaz.

Tedarikçilerden, daha çok destek alıp bunu müşteriye yansıtmadan, müşteriyi, firmaya bağlamak ve sadık müşteri haline getirmek imkânsız.

Ticari Yazılım

Diğer taraftan hangi ürünlere ne kadar sermaye bağlanacağı, yani ne kadar stokla çalışılacağı firma için hayati bir konu. Teknolojinin sürekli değiştiği, fiyatların genelde düşüş eğiliminde olduğu bir ortamda çok stok, ciddi zararlara neden olabilir. Diğer taraftan da yetersiz stok,  ihtiyacına cevap veremediğimizden, müşteriyi kaçırmamıza neden olur.

Firma için diğer hayati bir konu; borç, alacak meselesidir. Ticarette arzu edilmese de vadeli alış-satışlar ticaretin doğasında vardır. Tedarikçi ve müşterilerimize olan borç ve alacaklarımızın kaydı ve sağlıklı takibi önemlidir. Çok iyi Finans yönetimini firmalar için artık zorunluluktur.

Stok yönetimi, cari borç-alacak takibi, müşteri analizi,  firmanın karlılık durumu vb. ticari faaliyetlerinizle ilgili sayısız işlem ve hareketleri takip ve yönetmenizde Lila Ticari, önemli rol oynayacak ve büyük bir fonksiyon icra edecektir.

Web Tabanlı Muhasebe Yazılımı
Web tabanlı özelliğiyle her noktadan kolay ve hızlı erişim imkanı sunan Lila Ticari, işyerinize çakılı kalmadan, sürekli pazarda olma imkanı verirken; diğer taraftan da işlerinizi kolay yönetme ve ona tam hâkim olma imkanı bulacaksınız.

Paket-I

Paket-II

Paket-III

Paket-IV

Ek Modül

Cari Takibi


Stok/Depo


Alış-Satış Faturaları


Kasa İşlemleri


Banka İşlemleri


Döviz İşlemleri


Raporlar


Çek-SenetSipariş YönetimiFarklı DepoFarklı FirmaBirim Dönüşümü
Teklif
İrsaliye-Sevkiyat
Gelir-Gider Yönetimi
Yönetim Raporları
Resmi Muhasebe

Eğitim

1 Saat

2 Saat

3 Saat

4 Saat


Liste Fiyatı

600 TL

950 TL

1250 TL

1800 TL


-

-

-

-

-

Teknik Servis

Üretim-I

CRM

El Terminali-PDA

**Fiyatlara KDV Dahil değildir.

Garanti: Garanti süresi 1 yıldır. Versiyon yükseltmelerini ve telefonla desteği kapsar.
Eğitim: Belirtilen Ürünlere ait eğitim saatleri fiyatlara dâhildir.
Kullanıcı: Fiyatlar tek kullanıcı içindir. Her ilave kullanıcı için paket Fiyatının %20 Kadarı alınır.

Cari

 • Cari kart tipi ve cari ile çalışılacak para cinsi tanımlama
 • Cari için birden fazla fatura adresi tanımlayabilme
 • Açık hesap riski, satış veya alış fiyat listesini tanımlayabilme
 • Tahsilât vade ve günü tanımlama
 • Müşteri temsilcisi atama, uygulanacak iskonto oranını tanımlama
 • Cari bakiye listesini, cari kart tipi ve müşteri temsilcisi bazında alma
 • İstenilen para cinsinden cari ekstre  ve hareketleri alma, yazdırma
 • Cari için istenilen sayıda irsaliye ve fatura adresleri tanımlayabilme ve satış ve salım yaparken bu adresleri seçebilme
 • Gün için yapılan bütün stok, cari, kasa, banka, çek-senet v.b hareketleri faaliyet raporundan izleyebilme

Kasa

 • Seçilen kasaya tek ekrandan sayısız tahsilât veya ödeme girebilme
 • Kasalar arası virman imkânı
 • Kasa devir işlemleri
 • Kasa ekstresini alma ve kasa hareketlerini izleyebilme
 • Müşteri bazında tahsilâtları, istenilen para cinsinden görebilme

Banka

 • Banka hesabına para yatırma ve para çekme
 • Gelen ve giden havale ve eft işlemlerini girme
 • Kredi kartı ile ödeme ve tahsilâtları girme
 • Banka virman ve banka devir işlemleri işleme
 • Banka ekstresini alma, banka hareketlerini toplu ya da işlem bazında raporlayabilme
 • Para cinsine göre raporlayabilme

Çek

 • Seçilen cariye tek ekrandan çok sayıda çek girişi yapma
 • Detaylı çek hareket işlemlerini girebilme ve bunların detaylı raporlarını alabilme
 • Çekleri cari, çekin durumu, işlem veya vade tarih aralığı, hangi işlemlerden geçtiği, keşideci, son durumu gibi çekler hakkında rapor alabilme

Senet

 • Seçilen cariye tek ekrandan çok sayıda senet girişi yapabilme
 • Detaylı senet hareket işlemlerini girebilme ve bunların detaylı raporlarını alabilme
 • Senetleri cari, çekin durumu, işlem veya vade tarih aralığı, hangi işlemlerin geçtiği, keşideci, son durumu gibi senetler hakkında rapor alabilme
 • Protestolu senetleri görebilme

Stok

 • Stok kartına barkod girme, istenilen sayıda seri tanımlama, seri uzunluğu girebilme, şayet birim dönüşümü kullanılacaksa esas birim dışında dönüşümü yapılacak birimi seçme, ürünün KDV, varsa ötv oranını tanımlayabilme, maksimum ve minimum miktarını girebilme
 • Ürünleri gruplara ve alt gruplara ayırabilme
 • Gruplara özellik girme; ürünü ebat, hacim, renk vb. özellikleri göre tanımlayabilme
 • Birim dönüşümü yapabilme, dönüşümü yapılan ürünleri tekrar ana birime dönüştürme
 • Stok devirleri ya da stok düzenleme için stok giriş ve çıkışları yapabilme
 • İstenilen tarihe göre stoktaki ürün listesini ve değerini toplu halde ya da ürün veya depo bazında alabilme
 • Stok hareketlerini cari, ürün, tarih ve işlem türüne göre izleyebilme
 • Seri bazında stoka giren ürünlerin, kimden alınıp kime satıldığını ve tarihleriyle izleyebilme

Teklif

 • İstenilen para cinsinden satış teklifleri hazırlama
 • Teklifleri izleyebilme, onay alındığında sipariş, irsaliye veya doğrudan faturalandırma imkânı

Sipariş

 • Alış ve satış siparişi oluşturma
 • İrsaliyedeki ürünleri kısmi ya da toplu faturalandırma
 • Hangi fatura ile faturalandığını izleyebilme
 • Özel vade tarihi girebilme
 • İndirim oranını veya toplu indirim miktarını, tevkifat oranını girebilme
 • Satış siparişinden verilen teklifleri çağırıp siparişe dönüştürebilme

İrsaliye

 • Alış ve satış irsaliyesiyle siparişteki veya doğrudan depodan ürünleri çağırarak irsaliyeleştirme
 • Sipariş ürünleri kısmi irsaliyeleştirme
 • İade irsaliyeleri ile gerek stoktan, gerekse önceki irsaliyelerden çağırarak iade irsaliyesi kesebilme

Fatura

 • Faturayı irsaliyeli ve irsaliyesiz olarak kesebilme
 • Faturayı;  sipariş ve irsaliye çağırarak kesebilme
 • Tevkifat faturası kesebilme
 • Faturada birden fazla para cinsiyle ürün satışı yapabilme ve cariyi ilgili para biriminden alacaklandırma ya da borçlandırma
 • Açık veya kapalı fatura imkânı,
 • Açık faturayı fatura üzerinden istenilen para cinsinden ve istenilen kredi kartlarıyla kapatabilme
 • İndirim oranı veya miktarını, tevkifat oranını girebilme
 • İade faturalarını stok ürünlerinden ya da daha önceki faturalardan çağırıp kesebilme
 • Fatura bazında taksitlendirme

Gelir/Gider

 • Gelir ve gider Kalemlerini tanımlama
 • Gelir ve gider işlemleri girebilme
 • Tarih aralığına göre gelir-gider kalemlerini ya da toplu olarak gelir ve gider raporları alma

Genel Tanımlar

 • Para cinsleri tanımlama
 • Alış ve satış fiyat seviyeleri tanımlama, fiyat listeleri oluşturma ve cari ile ilişkilendirme
 • İşlem belge sayaçları ile teklif, sipariş, irsaliye ve fatura numaralarının başlangıç ve bitiş numaralarını girip otomatik olarak numaralandırma imkânı
 • Şehir ve ilçe tanımları

Sistem Menüsü

 • Kolay Teklif, sipariş, irsaliye ve fatura tasarımı
 • Birden fazla firma açma
 • Kullanıcı tanımlama, kullanıcı yetkilendirme, gün bazında, depo ve firma bazında vb. yetkilendirme
 • Cari, kasa, banka firmaya bağlama gibi Genel parametreler